Tin Khuyến mại

==> Tất cả các dòng sản phẩm máy chấm công và hệ thống kiểm soát vào ra kiêm chấm công của chúng tôi đều có khuyến mại mắt đọc nhận dạng vân tay trị giá 30USD.

 

 

manhkhanh

 

 

 

manhkhanh

 

Van Tien Quang
Sales Manager
Hand phone  :  097 87 05 234
Website       : http://www.rongnet.vn
Email           : info@rongnet.vn
Y!M             : vantien_quang

-------------------------------------------
RONG NET VIET NAM