Tin Tức - Sản Phẩm Công Nghệ Mới

Định nghĩa sinh trắc học

Từ "sinh trắc học" là bắt nguồn từ 'bios từ Hy Lạp và "số liệu", có nghĩa là cuộc sống và đo lường tương ứng. Điều này trực tiếp chuyển thành "đo lường cuộc sống". (07/01/2012)

> Dấu vân tay - Sinh trắc học


manhkhanhTừ "sinh trắc học" là bắt nguồn từ 'bios từ Hy Lạp và "số liệu", có nghĩa là cuộc sống và đo lường tương ứng. Điều này trực tiếp chuyển thành "đo lường cuộc sống".

Tổng khoa học đã bao gồm sinh trắc học là một lĩnh vực phát triển thống kê kể từ đầu thế kỷ hai mươi. Một ví dụ rất tốt là phân tích thống kê dữ liệu từ các thí nghiệm lĩnh vực nông nghiệp so sánh năng suất của các giống khác nhau của lúa mì. Bằng cách này, khoa học là một phép đo cuộc sống nông nghiệp để cuối cùng xác định phương pháp hiệu quả hơn của tăng trưởng.


Sinh trắc học công nghệ đo lường một tập hợp các số liệu thống kê quan trọng của một người để xác định danh tính.


Trong các ứng dụng khoa học máy tính hiện đại nhất, "đo lường cuộc sống" thích ứng với một vai trò hơi khác nhau. Sinh trắc học trong lĩnh vực công nghệ cao đề cập đến một lớp học đặc biệt của các công nghệ nhận dạng. Những công nghệ này sử dụng các đặc điểm sinh học độc đáo của một cá nhân để xác định danh tính của một người. Các đặc điểm được xem xét bao gồm dấu vân tay, võng mạc và các mô hình mống mắt, đặc điểm trên khuôn mặt và nhiều hơn nữa.


Các loại của Sinh trắc học


Về cơ bản có hai loại sinh trắc học:

1. Hành vi sinh trắc học
2. Vật lý sinh trắc học

Hành vi sinh trắc học định nghĩa: hành vi sinh trắc học về cơ bản các biện pháp đặc điểm tự nhiên mà có được trong một thời gian. Nó thường được sử dụng để xác minh.


Ví dụ về sinh trắc học hành vi bao gồm:


* Loa công nhận - phân tích hành vi thanh nhạc

* Chữ ký - phân tích năng động chữ ký
* Keystroke - đo khoảng cách thời gian của các từ khóa gõ

Vật lý sinh trắc học định nghĩa: vật lý sinh trắc học đo đặc tính vật lý vốn có trên một cá nhân. Nó có thể được sử dụng cho một trong hai xác định, xác minh.


Ví dụ về sinh trắc học vật lý bao gồm:


* Bertillonage - chiều dài cơ thể đo lường (không còn được sử dụng)

* Vân tay - phân tích các mẫu ngón tay
* Mặt công nhận - những đặc tính của trên khuôn mặt
* Tay Geometry - đo hình dạng của bàn tay
* Iris Scan - phân tích các tính năng của vòng tròn màu của mắt
* Quét võng mạc - phân tích các mạch máu trong mắt
* Mạch Patterns - phân tích các mẫu tĩnh mạch
* DNA - phân tích cấu trúc gen

 

Rongnet.vn