ĐÈN CHÙM ĐỒNG

 • Đèn chùm đồng pha lê cao cấp RN XV

  • Đèn chùm đồng pha lê RN XV

   ► Màu sắc : Màu đồng, đồng thau mạ vàng bóng

   ► Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%, pha lê tiệp (CH Séc)

   BH: 60 Tháng

  Giá bán: 143.000.000 VNĐ

  Đặt hàng
 • Đèn chùm đồng pha lê cao cấp RN XII

  • Đèn chùm đồng pha lê RN XII

   ► Màu sắc : Màu đồng, đồng thau mạ vàng bóng

   ► Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%, pha lê tiệp (CH Séc)

   BH: 60 Tháng

  Giá bán: 93.000.000 VNĐ

  Đặt hàng
 • Đèn chùm đồng pha lê cao cấp RN VIII

  • Đèn chùm đồng pha lê RN VIII

   ► Màu sắc : Màu đồng, đồng thau mạ vàng bóng

   ► Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%, pha lê tiệp (CH Séc)

   BH: 60 Tháng

  Giá bán: 66.000.000 VNĐ

  Đặt hàng
 • Đèn chùm đồng pha lê cao cấp RN VI

  • Đèn chùm đồng pha lê RN VI

   ► Màu sắc : Màu trắng, đồng thau mạ vàng bóng

   ► Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%, pha lê tiệp (CH Séc)

   BH: 60 Tháng

  Giá bán: 65.000.000 VNĐ

  Đặt hàng
 • Đèn chùm đồng pha lê cao cấp RN XVIII

  • Đèn chùm đồng pha lê RN XVIII

   ► Màu sắc : Màu đồng mạ vàng bóng, Pha lê trắng

   ► Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%, pha lê tiệp (CH Séc)

   BH: 60 Tháng

  Giá bán: 126.000.000 VNĐ

  Đặt hàng
 • Đèn chùm đồng pha lê cao cấp RN IX

  • Đèn chùm đồng pha lê RN IX

   ► Màu sắc : Màu trắng pha lê, đồng thau mạ vàng bóng

   ► Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%, pha lê tiệp (CH Séc)

   BH: 60 Tháng

  Giá bán: 138.000.000 VNĐ

  Đặt hàng