Thanh toán

Thông tin người thanh toán

Thông tin người nhận hàng

Thông tin người nhận trùng với thông tin người đặt

Vận chuyển và thanh toán

Tháng Năm

Xem thêm về cách thanh toán chuyển khoản

10 + 12